การพัฒนาบทเรียนวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อผลงาน การพัฒนาบทเรียนวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เสนอโดย อำนาจ สุคนเขตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารโครงการ

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ