ระบบสารสนเทศ Green Office

ระบบสารสนเทศ Green Office

Screenshot 2023-04-26 192436

ID 2386

เสนอโดย อมรพรรณ พัทโร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว