กระถางต้นไม้ลายรูปทรงอิสระ

กระถางต้นไม้ลายรูปทรงอิสระ


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 667

เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันต้องซื้อกระถางต้นไม้เพื่อมาวางหน้าห้องน้ำ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ประดิษฐ์กระถางต้นไม้ขึ้นเองเพื่อนำไปวางไว้ในห้องน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว