เชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมกัน “ระดมกึ๋น”

ขอเชิญพี่น้องชาวสำนักฯ ร่วมกัน “ระดมกึ๋น” เพื่อเสนอเป็น Idea Sugesstion สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานสำนักวิทยบริการของเรา

เริ่มเตรียมไอเดียของท่าน แล้วนำมาระดมกึ๋นกัน ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 ณ ห้องปุลากง หากท่านใดที่มีไอเดียบรรเจิดแล้ว ให้บันทึกลงแบบฟอร์ม Idea Suggestion ตามไฟล์ที่แนบมา

คิดไอเดียกันเยอะๆ นะคะ จะไอเดียไหนๆ ก็ได้หมดถ้าสดชื่น ?
ทุกไอเดียเรามีรางวัล !!!

แสดงความคิดเห็น