มาแล้ว โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 3!!!

ทีมงานนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม “โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน” ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ลานโต๊ะกลม ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ ขอให้ผู้ที่มีผลงาน เตรียมนำเสนอในวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

1) ระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์ /โดย คุณจันทิมา
2) IT Help Desk /โดย คุณกิตติศักดิ์
3) save energy /โดย คุณสมบัติ
4) ใบสั่งสารสนเทศ (Information Precription) /โดย คุณรวีวรรณ
5) บทความวารสารใช้ง่าย … ได้ประโยชน์ /โดย คุณอัญชลี
6) เสียงสามภาษา /โดย คุณประทุมรัตน์
7) นวัตกรรมถังขยะล้อเลื่อนและถังขยะรูปแบบต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้ /โดย คุณอนุสรณ์
8) ปฏิทินระเบียบการเงินที่ควรรู้ /โดย คุณวิชญาพร
9) Work Everytime /โดย คุณมนทิรา

สำหรับรายละเอียดการนำเสนอ และเกณฑ์การพิจารณารางวัล ได้แนบมาแล้วจ้า

sk3_plan
sk3_vote

 

แสดงความคิดเห็น