เสนอโดย อมรพรรณ พัทโร บัสซาม อุมาลี อิฮซัน สือแต มัรวาน จูแซ และซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
กลุ่มไอเดีย
คลังปัญหา
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ

Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img
เสนอโดย สุลีมาศ มาสิก
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ