ที่ขลิบซองกาแฟ

ที่ขลิบซองกาแฟ

Screenshot 2023-04-26 201337

ID 1246

เสนอโดย นายณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องด้วยที่สำนักวิทยบริการหรือหน่วยงานอื่นๆได้มีการจัดอบรม สัมนา อยู่บ่อยครั้ง ในแต่ละครั้งก็จะมีการจัดเบรคให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทานอาหารว่างกัน จึงทำให้ปริมาณของซองกาแฟที่ถูกตัด มีเยอะและบางครั้งก็หล่นอยู่ตามพื้นห้อง ทำให้ดูไม่สะอาดและเพื่อประหยัดแรงของคนทำความสะอาด จึงได้คิดค้นเครื่องขลิบซองกาแฟขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อมีการรับประทานอาหารว่าง คนเข้าร่วมประชุมต้องใช้เวลานานในการต่อคิวเพื่อจะรอกรรไกรที่จะตัดซองการแฟ ถ้ามีเครื่องนี้ก็จะประหยัดเวลาในการตัดซองกาแฟ จะได้มีเวลาในการรับประทานอาหารว่างเพิ่มขึ้น 2.หากผู้จัดเบรคเป็นคนตัดซองกาแฟให้ โดยตัดแล้วเทใส่แก้วเลยนั้น ก็จะเป็นการประหยัดเวลา ผู้จัดเบรคสามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อีก

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม