ชุดตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในห้องปฏิบัติงาน

ชุดตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในห้องปฏิบัติงาน

feature_img

ID 1098

เสนอโดย พรหม จันทาโพธิ์
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว