กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การจดสิทธิบัตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ” โดย คุณพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี

คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การจดสิทธิบัตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี เป็นวิทยากร

admin

14/05/2024

บุคลากรสำนักวิทยบริการเข้าร่วมโครงการเวทีคุณภาพ PSU Quality Award 2024 วิทยาเขตปัตตานี

บุคลากรสำนักวิทยบริการเข้าร่วมโครงการเวทีคุณภาพ PSU Quality Award 2024 วิทยาเขตปัตตานี

admin

02/05/2024

บรรยากาศกิจกรรมระดมกึ๋น 2567

รับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมระดมกึ๋น 2567 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ลาน INNOVATION ห้องโสตทัศนวัสดุ ขั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

admin

15/02/2024

ขอเชิญบุคลากรสำนักฯ ร่วมกิจกรรมระดมกึ๋น 67

ขอเชิญชวนชาวสำนักวิทยบริการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม Idea Suggestion ประจำปีงบประมาณ 2567 ในงานระดมกึ๋น วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ลาน INNOVATION ห้องโสตทัศนวัสดุ ขั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

admin

13/02/2024

บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

admin

12/01/2024
1 2 5