บรรยากาศกิจกรรมระดมกึ๋น 2567

รับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมระดมกึ๋น 2567 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ลาน INNOVATION ห้องโสตทัศนวัสดุ ขั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

admin

15/02/2024

ขอเชิญบุคลากรสำนักฯ ร่วมกิจกรรมระดมกึ๋น 67

ขอเชิญชวนชาวสำนักวิทยบริการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม Idea Suggestion ประจำปีงบประมาณ 2567 ในงานระดมกึ๋น วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ลาน INNOVATION ห้องโสตทัศนวัสดุ ขั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

admin

13/02/2024

บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

admin

12/01/2024

ผลงานนวัตกรรมจากสำนักวิทยบริการได้รับรางวัลในการประกวด PSU Innovation Challenge 2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิทยบริการที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม

admin

18/08/2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อเสริมทักษะการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอย่างเป็นระบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking วันที่ 18 ก.ค. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี โดยทีมวิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.

admin

28/07/2023
1 2 5