ผลงานนวัตกรรมจากสำนักวิทยบริการได้รับรางวัลในการประกวด PSU Innovation Challenge 2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิทยบริการที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม

admin

18/08/2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อเสริมทักษะการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอย่างเป็นระบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking วันที่ 18 ก.ค. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี โดยทีมวิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.

admin

28/07/2023

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “OAR โชว์กึ๋น” เวทีนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ดำเนินการดำเนินการในปี 2565

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “OAR โชว์กึ๋น” เวทีนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ดำเนินการดำเนินการในปี 2565 ที่ผ่านมา

admin

03/07/2023
1 2 3 9