โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 2

สำนักวิทยบริการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน” ครั้งที่ 2 กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมของบุคลากรสำนักวิทยบริการ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนานวัตกรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม
3. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรม
4. เพื่อให้บุคลากรนำนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรม

การส่งผลงาน

จัดทำแบบฟอร์ม “รายงานผลงานนวัตกรรม” ตามไฟล์แนบ แล้วส่งมายัง montira.i@psu.ac.th ภายในวันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2559
หมายเหตุ : รับทุกผลงานทั้งที่กำลังดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559
แสดงความคิดเห็น