เชิญร่วมฟังการเสวนา “ทำนวัตกรรมอย่างไรให้โดน (ใช้)”

เชิญร่วมฟังการเสวนา “ทำนวัตกรรมอย่างไรให้โดน (ใช้)”

Med PSU Innovation Center ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาหัวข้อ “ทำนวัตกรรมอย่างไรให้โดน (ใช้)” พร้อมเป็นเกียรติในการประกาศผลรางวัล “การประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นกิจกรรมฉลอง 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 8.30-12.00 น. ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในโอกาสนี้ยังได้รับชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กว่า 15 ผลงานอีกด้วย ผู้ใดสนใจสามารถร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าวครับ

สำหรับ Med PSU Innovation Center นั้นก็คือ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ส่วนงานนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและยั่งยืน

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ส่วนงานนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 4 อาคารวิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-451188
เบอร์ภายใน : 1188
อีเมล : psuinnovation008@gmail.com
แฟนเพจ: https://www.facebook.com/MED-PSU-Innovation-Center-184090742010718/

แสดงความคิดเห็น