ประกาศผลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ ปีงบ 2564

ประกาศผลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของเราชาวสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันกิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง ครั้งที่ 7” ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ขอแสดงความยินดีต่อเจ้าของผลงานทุกชิ้นมา ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น