บรรยากาศกิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง คิด-ทำ-กัน 2566”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง คิด-ทำ-กัน 2566 เวทีนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ดำเนินการดำเนินการในปี 2565 ที่ผ่านมาของสำนักวิทยบริการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ

แสดงความคิดเห็น