บรรยากาศกิจกรรมระดมกึ๋น 2567

สำนักวิทยบริการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมได้จัดกิจกรรมนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม Idea Suggestion ประจำปีงบประมาณ 2567 ในชื่องาน “ระดมกึ๋น 2567” ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ผ่านมา ณ ลาน INNOVATION ห้องโสตทัศนวัสดุ ขั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ โดยกิจกรรมเริ่มต้นที่ ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักวิทยบริการในปีนี้ที่จะต้องยกระดับงานจาก Routine to Research ไปสู่การสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาชาติให้ได้ จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มระดมปัญหาที่พบเจอจากการทำงานเพื่อออกแบบแนวคิดหรือ Idea ในการแก้ไขงาน รวมถึงการคิดสร้างสรรค์ผลงานหรือบริการใหม่ๆ สอดรับนโยบาย OAR Academy ได้จำนวนทั้งสิ้น 14 ไอเดีย ที่แต่กลุ่มจะเตรียมข้อมูลเพื่อมานำเสนออีกครั้งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

แสดงความคิดเห็น