ขอเชิญร่วมแสดงพลังทางความคิด “Idea Suggestion”

ideas3

ขอเชิญชวนชาวสำนักวิทยบริการทุกท่าน ร่วมแสดงพลังทางความคิด “Idea Suggestion” สู่การสร้างนวัตกรรมของสำนักวิทยบริการ โดย…

1. เขียนแนวคิด/ข้อเสนอแนะ ลงใน แบบฟอร์มกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Idea Suggestion) สำนักวิทยบริการ
2. กำหนดเปิดรับ Idea Suggestion จากบุคลากรตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 โดยสามารถส่งผลงานทางอีเมลที่ nuttaya.s@psu.ac.th หรือทางเอกสารที่ น.ส.ณัฐธยาน์ สินธุระหัส บรรณารักษ์งานบริการ โทร. 1424

ทั้งนี้ทางทีมงานฯ ได้แนบไฟล์ Idea Tank สรุปปัญหาจากความคิดเห็นของบุคลากรสำนักฯ มาแล้วเพื่อประกอบการคิด Idea Suggestion

ส่งกันมาเยอะ ๆ ทุก Idea มีรางวัลให้นะครับ 😀

แสดงความคิดเห็น