ขอเชิญร่วมกิจกรรม โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 7!!!

เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน” ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่านระบบ ZOOM (ID 999 004 3582)

ในครั้งนี้จะมีผลงานนวัตกรรมที่ร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 10 ผลงาน ดังนี้

ฝ่ายเทคโนและนวัตกรรมการเรียนรู้

1. Techno Print on Facebook ขวัญเนตร ปุญญถาวร
2. Techno Print & Delivery กฤษฎ์ คงสีพุฒ
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท่ามกลาง COVID-19 นายอำนาจ สุคนเขตร์
4. ระบบจองห้องสอนออนไลน์ อำนาจ สุคนเขตร์
5. ระบบแนะนำห้องสมุดเสมือนจริง ขวัญเนตร ปุญญถาวร
6. สมุดบันทึกผู้พิการทางสายตา อำนาจ สุคนเขตร์

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

7. Schedule System : ระบบจัดตารางปฏิบัติงาน JFK ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
8. JFK Shop click กุลวดี สาระพร

สำนักงานบริหาร

9. OAR Smart Tutor มนทิรา อินทร์แก้ว
10. ตู้ UVC สมบัติ นพจนสุภาพ

แล้วพบกันนะครับ

แสดงความคิดเห็น