ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมคิดค้น ประดิษฐ์นวัตกรรมจากพัสดุรอจำหน่าย

สำนักวิทยบริการขอเชิญชวนบุคลากรร่วมคิดค้น ประดิษฐ์นวัตกรรมจากพัสดุรอจำหน่าย โดยมีพัสดุครุภัณฑ์ให้เลือกหลายรายการ สามารถตรวจสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o9Hqhdkahs2uu1c0rUsZQM6Yavfu_VuIT6NhFEp4Mgo/edit#gid=2112478788

หรือแจ้งความจำนงค์ได้ที่งานพัสดุ โทร. 1430

แสดงความคิดเห็น