กิจกรรม Innovation Day ครั้งที่ 1 (3-4 เมษายน 67)

รายงานความก้าวหน้าโครงการ Idea Suggestions ปี 2567 ในกิจกรรม Innovation Day ครั้งที่ 1 (3-4 เมษายน 67)

1. ผลิตภัณฑ์จากไวนิลเก่า – มี 7 ม้วน ขาดเครื่องจักรเย็บผ้าเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ
2. ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา (Techno Portable Sound) – ซื้อวัสดุมาประกอบเอง งบ 4,500 บาท ต่อยอดเฟสต่อไปมีแบตเตอรี่ในตัว
3. เครื่องให้อาหารปลาปลาคร๊าฟแบบอัตโนมัติ – สามารถตั้งเวลาการฟีดอาหารได้ โซนอฟ สามารถพัฒนาสั่งด้วยเสียง
4. ถังขยะจากขวดพลาสติก – กำลังดำเนินการทำโครงถังขยะ
5. ระบบจองห้องเรียน อาคารเรียนรวม 19,58 – จัดการคิวห้องเรียนของอาคารเรียน พัฒนาเป็นระบบ
6. การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับซ่อมหนังสือที่มีขนาดใหญ่ – ใช้ซี่ล้อรถมอไซค์ดัดแปลงเป็นเข็ม
7. ระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการให้บริการของฝ่ายเทคโนฯ – จัดกลุ่มผู้ใช้เพื่อทำการตลาดและจัดบริการของฝ่ายเทคโนฯ ได้อย่างแม่นยำ
8. ชั้นวางของจากลังกระดาษ – ใช้ลังหนาทำเป็นชั้นวางของ
9. กล่องใส่ทิชชู่จากลังกระดาษ – ใช้ลังทำกล่องทิชชู่
10. ถามชั้นสิ – ศึกษาแนวทางที่ระบบ ALIST ทำได้ (เรื่อง map ภาพนิ่ง, วิดีโอ)/การนำ IoT เข้ามาช่วยเรื่องตำแหน่งของหนังสือ/การสื่อสารกับชั้นหนังสือด้วย Google Assistant
11. หุ่นยนต์อัจฉริยะทำความสะอาด – ศึกษาหุ่นยนต์ต้นแบบที่นำมาพัฒนา
12. มุมรักษ์โลก (Collection รักษ์โลก) – คัดสรรทรัพยากรที่ต้องการนำเสนอทั้งแบบตัวเล่มและออนไลน์ กำหนดมุมจัดแสดง เครื่องมือที่ต้องการใช้ (คอมพิวเตอร์/จอทีวี/Kiosk/iPad)
13. การพัฒนาระบบประตูสำนักงานบริหาร – ศึกษาการทำงานของระบบประตูโดยการใช้ Raspberry pi เป็นคอนโทรลเลอร์ตรวจสอบสิทธิ์ควบคุมการทำงานของประตู
14. ระบบสนับสนุนการดำเนินการ OAR Academy – พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน OAR Academy ต่างๆ ของสำนัก
15. การศึกษาพัฒนาประตู RFID – ศึกษาหลักการทำงาของประตู RFID ที่ทำการอ่าน tag แล้วส่งไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลห้องสมุดเพื่อตรวจสอบการมีอยู่และสถาะการยืม-คืน เพื่อส่งเสียงร้องแจ้งเตือน
16. บริการเช่าห้องสตูดิโอไลฟ์สด – รวม 2 ห้อง ของฝ่ายเทคโนและห้องสมุด ในการให้บริการเช่าห้องสตูเพื่อสร้างรายได้ให้สำนัก เบื้องต้นให้หารือกับทาง American Corner ถึงความเหมาะสมในการดำเนินงานนี้
17. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกบริการ – ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของงานแคทตาล็อก
18. การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 12 Focus Area ม.อ. – ให้นศ.ฝึกงานได้ทดลองจัดทำระบบ มีอิสมาแอเป็นพี่เลี้ยงช่วยควบคุมงาน
19.  การพัฒนาคอลเลคชั่นหนังสือบริจาคดิจิทัล – ดำเนินการเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว
20. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกบริการ – จะประสานงานไอทีเพื่อพัฒนาระบบช่วยการทำงาน
21. อุปกรณ์ทำความสะอาดจากเศษวัสดุเหลือใช้อาคารเรียนรวม – ไม่ได้รายงาน
22. การขอใช้บริการหนังสือชำรุด (In-repair) – ไม่ได้รายงาน
23. ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – ไม่ได้รายงาน
24. JFK One Stop Service – ไม่ได้รายงาน
 
 
แสดงความคิดเห็น