กิจกรรมระดมกึ๋น 2560

คลิปย้อนหลังกิจกรรมระดมกึ๋น Idea Suggestion ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ เพื่อถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

รับชมย้อนหลัง

แสดงความคิดเห็น