การสะสมแสตมป์รอบ ก.พ. – ก.ย. 2561

เกณฑ์การประทับแสตมป์ลงสมุดพกนวัตกรรม เมื่อบุคลากรร่วมกิจกรรมในโครงการนวัตกรรมต่างๆ รอบ ก.พ. – ก.ย. 2561 เป็นดังนี้

1. เสนอปัญหา IdeaTank ได้รับ 5 ดวง
2. เสนอ Idea Suggestion ได้รับ 10 ดวง
3. ร่วมนำเสนอ”ระดมกึ๋น” ได้รับ 10 ดวง
4. เสนอโครงการเข้า OAR Smart ได้รับ 10 ดวง
5. รายงานโครงการเข้า OAR Smart ได้รับ 10 ดวง
6. ร่วมนำเสนอผลงานในงานโชว์กึ๋นฯ ได้รับ 10 ดวง
7. ผลงานได้รับรางวัล ได้รับ 20 ดวง
8. ผลงานสอดคล้องวิสัยทัศน์สำนักฯ ได้รับ 20 ดวง
9. เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนวัตกรรมต่างๆ ได้รับ 5 ดวง
รวมทั้งสิ้น 100 ดวง

ในส่วนของรางวัลที่จะมอบให้ผู้ที่ได้รับการประทับแสตมป์สูงที่สุดจะเป็นอะไรนั้น ขออุบเอาไว้ก่อน เพราะพวกเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับ ฮ่าๆๆๆๆ

แสดงความคิดเห็น