ระบบสนับสนุนการดำเนินการ OAR Academy

ชื่อผลงาน ระบบสนับสนุนการดำเนินการ OAR Academy
เสนอโดย มัรวาน จูแซ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • อมรพรรณ พัทโร
  • บัสซาม อุมาลี
  • อิฮซัน สือแต
  • ซูซัน หะยีแวดาโอะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

พัฒนาระบบสำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าคอร์ส โครงการ OAR Academyผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการประชาสัมพันธ์และชำระค่าบริการผ่าน QR Code

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ