Travoiceler

รู้จัก ‘สุทัศน์ รงรอง’ นักออกแบบนวัตกรรม ผ่านพอดแคสต์ Travoiceler
รู้จัก ‘สุทัศน์ รงรอง’ นักออกแบบนวัตกรรม ผ่านพอดแคสต์ Travoiceler

รู้จัก ‘สุทัศน์ รงรอง’ นักออกแบบนวัตกรรม ผ่านพอดแคสต์ Travoiceler

ทราวอยซ์เลอร์ (Travoiceler) ได้สนทนาถึงที่มา รวมถึงพลังงานดีๆ ที่อยู่ในตัว เล้ง-สุทัศน์ รงรอง คนหนุ่มวัย 30 ที่เชื่อว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่แค่ 20,000 วัน จึงต้องทำทุกวันให้ดีที่สุด ก่อตั้งบริษัทตอนเรียนปี 2 สร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อคน 45 ล้านคน และเคยร่วมงานกับนาซ่าและกูเกิลมาแล้ว