qrcode

ขสมก. เปิดทดลองรับชำระค่าโดยสารผ่าน QR Code

ขสมก. เปิดทดลองรับชำระค่าโดยสารผ่าน QR Code

ขสมก. ได้เปิดตัวระบบการชำระค่าโดยสารรูปแบบใหม่ อย่างชำระผ่านการสแกน QR Code โดยจะทดลองบนรถเมล์ปรับอากาศเฉพาะสายที่นำส่งผู้โดยสารไปยังสนามบินดอนเมือง

ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code

ID: 000369316161
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เมื่อ 16 พย. 2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)