Idea Suggestion

โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 1

โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 1

รับชมคลิปย้อนหลังและประมวลภาพกิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน” ที่เป็นการนำเสนอ Idea Suggestion ของบุคลากรสำนักวิทยบริการเพื่อถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงาน จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 ณ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ…

โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 2

โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 2

สำนักวิทยบริการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน” ครั้งที่ 2 กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมของบุคลากรสำนักวิทยบริการ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ…

เชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมกัน “ระดมกึ๋น”

เชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมกัน “ระดมกึ๋น”

ขอเชิญพี่น้องชาวสำนักฯ ร่วมกัน “ระดมกึ๋น” เพื่อเสนอเป็น Idea Sugesstion สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานสำนักวิทยบริการของเรา…

มาแล้ว โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 3!!!

มาแล้ว โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 3!!!

ทีมงานนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม “โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน” ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.

กิจกรรมระดมกึ๋น 2560

กิจกรรมระดมกึ๋น 2560

คลิปย้อนหลังกิจกรรมระดมกึ๋น Idea Suggestion ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ เพื่อถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

เชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมส่ง Idea Suggestion ประจำปี 2561

เชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมส่ง Idea Suggestion ประจำปี 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่ง Idea Suggestion พลังทางแนวความคิด สู่การสร้างนวัตกรรมของชาวสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2561 โดยมีกติกา ดังนี้

กิจกรรมระดมกึ๋น 2561

กิจกรรมระดมกึ๋น 2561

กิจกรรม “ระดมกึ๋น” นำเสนอไอเดียน่าสนใจเพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมของสำนักวิทยบริการในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. ณ ลาน Innovation บริการโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอไอเดียและร่วมเข้าฟังมากมาย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 4!!!

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 4!!!

เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน” ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.