Creative Unfold

เชิญรับชมการถ่ายทอดงานชุมนุมทางความคิด “PULSE เปลี่ยนจังหวะให้ทันโลก” 3 – 4 กุมภาพันธ์​ 2018

เชิญรับชมการถ่ายทอดงานชุมนุมทางความคิด “PULSE เปลี่ยนจังหวะให้ทันโลก” 3 – 4 กุมภาพันธ์​ 2018

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญนักคิด นักสร้างสรรค์ นักศึกษา หรือผู้ประกอบการ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานชุมนุมทางความคิด Creative Unfold 2018 ตอน “Pulse เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก” จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ mini TCDC คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 10.00 น. เป็นต้นไป (รับชมฟรี)