แสตมป์

การสะสมแสตมป์รอบ ก.พ. – ก.ย. 2561
การสะสมแสตมป์รอบ ก.พ. – ก.ย. 2561

การสะสมแสตมป์รอบ ก.พ. – ก.ย. 2561

เกณฑ์การประทับแสตมป์ลงสมุดพกนวัตกรรม เมื่อบุคลากรร่วมกิจกรรมในโครงการนวัตกรรมต่างๆ รอบ ก.พ. – ก.ย. 2561