แรงบันดาลใจ

เรื่องเล่าเร้าพลัง

ID: IN000368707072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)