เทคโนโลยีทางการศึกษา

ต้นไม้ดูดสารเคมีในห้องพิมพ์

ID: IN002062017032560
ประเภท ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
เมื่อ 17-03-2560
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)