หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบการให้ลำดับเลขชั้น

ระบบการให้ลำดับเลขชั้น

ลิฟท์ลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นที่ 1 สู่ชั้นที่ 2

ลิฟท์ลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นที่ 1 สู่ชั้นที่ 2

ระบบสายพานลำเลียงหนังสือคืนผ่านตู้ สู่งานบริการยืม-คืน

ระบบสายพานลำเลียงหนังสือคืนผ่านตู้ สู่งานบริการยืม-คืน

ระบบลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่งานบริการสารสนเทศ

ระบบลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่งานบริการสารสนเทศ

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

โครงการหนังสือมีชีวิต (Human Book)

โครงการหนังสือมีชีวิต (Human Book)