สุขภาพ

OAR Burns Calories

ID: IN001732707072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย กุลวดี ทัพภะ
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

ปั่นเพื่อโลก

ID: IN000370507072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย สมบัติ นพจนสุภาพ
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

Burns Calories season 2

ID: IN001644531012561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เสนอไอเดียโดย ศลิษา
เมื่อ 31 มกราคม 2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)