สำนักวิทยบริการ

ระบบตอบขอบคุณและขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทาง Web

ระบบตอบขอบคุณและขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทาง Web

เชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมส่ง Idea Suggestion ประจำปี 2561
เชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมส่ง Idea Suggestion ประจำปี 2561

เชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมส่ง Idea Suggestion ประจำปี 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่ง Idea Suggestion พลังทางแนวความคิด สู่การสร้างนวัตกรรมของชาวสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2561 โดยมีกติกา ดังนี้

กล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่โต๊ะทำงาน

กล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่โต๊ะทำงาน

Touch Screen : นวัตกรรมนำเสนอยุคการศึกษาไทย 4.0

Touch Screen : นวัตกรรมนำเสนอยุคการศึกษาไทย 4.0

หนังสือมหัศจรรย์ ภาษาอาเซียน

หนังสือมหัศจรรย์ ภาษาอาเซียน

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) สำนักวิทยบริการ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) สำนักวิทยบริการ