ระดมกึ๋น

ร่วมกิจกรรมระดมกึ๋น 2564
ร่วมกิจกรรมระดมกึ๋น 2564

ร่วมกิจกรรมระดมกึ๋น 2564

ขอเชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมคิด ร่วมทำ นำเสนอแนวคิดนวัตกรรม Idea Suggestion ประจำปีงบประมาณ 2564 ในงานระดมกึ๋น วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

กิจกรรมระดมกึ๋น 2561
กิจกรรมระดมกึ๋น 2561

กิจกรรมระดมกึ๋น 2561

กิจกรรม “ระดมกึ๋น” นำเสนอไอเดียน่าสนใจเพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมของสำนักวิทยบริการในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. ณ ลาน Innovation บริการโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอไอเดียและร่วมเข้าฟังมากมาย