ไม่มีระบบดำเนินการ JFK Book Fair

ID: IN001732716112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย กุลวดี ทัพภะ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)