ห้องทำงานไม่สะอาดและไม่ปลอดโปร่ง

กล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่โต๊ะทำงาน

ID: IN001037617032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 5 ส.
เสนอไอเดียโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
เมื่อ 17-03-2560
สถานะ ว่าง

 

ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code

ID: 000369316161
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เมื่อ 16 พย. 2561
สถานะ เลือก