หาหนังสือไม่เจอ

ระบบตอบขอบคุณและขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทาง Web

ID: 003348016112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย นูรียะห์ ดาแซ
เมื่อ 16112561
สถานะ ว่าง

 

กล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น

ID: 0004225
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 16-12-2561
สถานะ เลือก

 

Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ID: IN001036805022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง