หมาจรจัด

ID: IN000459105022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย สุลีมาศ มาสิก
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)