ลดโลกร้อน

ID: IN000459105022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย สุลีมาศ มาสิก
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)