มีหนูมาก

การแยกขยะเป็นชนิดๆ

ID: IN000459105022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย สุลีมาศ มาสิก
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง