ผู้ใช้บริการหาหนังสือไม่พบ

ระบบการให้ลำดับเลขชั้น

ID: IN000422517032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 17-03-2560
สถานะ ว่าง

 

กล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น

ID: 0004225
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 16-12-2561
สถานะ เลือก

 

บริการช่วยการเข้าถึงฐานข้อมูลหนังสือสำรองโดยใช้ QR Code

ID: IN003109305022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กมลทิพย์ หลงหา
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ ว่าง