การสื่อสารในองค์กร

ID: IN000368722032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)