การจัดการหนังสือค้าง

ID: 003348016112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย นูรียะห์ ดาแซ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)