การค้นหาเอกสาร/คำสั่ง

ID: 003348016112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย นูรียะห์ ดาแซ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000429522032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย อมรพรรณ พัทโร
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)