กล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่โต๊ะทำงาน

กล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่โต๊ะทำงาน

feature_img
ID: IN001037617032560
ชื่อเรื่อง กล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่โต๊ะทำงาน
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 5 ส.
เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
เสนอเมื่อ 17-03-2560

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

บนโต๊ะทำงานทุกๆ คน จะไม่มีที่เก็บของที่เป็นสัดส่วน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำกล่องเก็บอุปกรณ์เพื่อเก็บของให้เป็นสัดส่วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดเก็บ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล