เครื่องฟอกอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

ID: IN000371607072560
ประเภท สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย พิเชษฐ เพียรเจริญ
เมื่อ 7-7-2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

Burns Calories season 2

ID: IN001644531012561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เสนอไอเดียโดย ศลิษา
เมื่อ 31 มกราคม 2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

การทำบัตรสมาชิกหอสมุด จอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

ID: IN000427428112561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย พนิตา แวดือรามัน
เมื่อ 28-11-2561
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

โครงการบทความวารสารใช้ง่าย…ได้ประโยชน์

ID: IN000369225072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร
เมื่อ 27-07-2560
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

ที่ขลิบซองกาแฟ

ID: 002062023022561
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย นายณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
เมื่อ 23-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

ระบบ OAR Smart Office (งานพัสดุ)

ID: 001218623022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว
เมื่อ 23-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

MMT – Monday Morning Talk

ID: IN000368722032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล
เมื่อ 22-3-2560
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

OAR Statement Box

ID: IN000429522032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย อมรพรรณ พัทโร
เมื่อ 22-03-2560
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

save energy

ID: IN000370522032560
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เสนอไอเดียโดย สมบัติ นพจนุภาพ
เมื่อ 22-03-2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

เสียงสามภาษา

ID: IN002196422032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 22 มีนาคม 2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)