Idea Suggestion กลุ่ม 5 ส.

ID: 000369316161
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001636318022561
ประเภท 5 ส.
เสนอไอเดียโดย จอมใจ เพชรกล้า
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN003130216032560
ประเภท 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ลาตีปะ แวเล๊าะ ,มูฮัมมัดซากี บูละ,
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)