โครงการนวัตกรรมปีงบประมาณ 2561

ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา

ID: IN000368705022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

ขัดง่าย สบาย! สบาย

ID: IN001037605022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ สมศักดิ์ รัตนน้อย ภาดา สายอ่อนตา
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

“OAIKM” เว็บไซต์การจัดการความรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ

ID: IN000370805022561
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ณัฐณรงค์ วิทยธาดา
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

QR Code เช็คชื่อ 5ส.

ID: IN000371505022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย อดุลย์ วันสุไลมาน
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

AV Self-Check ระบบยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตนเองผ่าน QR Code

ID: IN000642505022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ID: IN001036805022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

Reused Bag @JFK

ID: IN000427405022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย พนิตา แวดือรามัน
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

หนังสือที่มี ซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ

ID: IN000422505022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 05-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

รถเข็นหนังสือลดเสียง

ID: IN001036907022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย รักชนก ผ่องอำไพ
เมื่อ 07-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

ที่ขลิบซองกาแฟ

ID: 002062023022561
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย นายณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
เมื่อ 23-02-2561
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)