โครงการนวัตกรรมปีงบประมาณ 2560

โครงการหนังสือมีชีวิต (Human Book)

ID: IN000412816032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

ปฏิทินระเบียบที่ควรรู้

ID: IN000414416032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

ID: IN001644516032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

ถังขยะล้อเลื่อน

ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)

 

IT Help Desk

ID: IN001492417032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ชารีฟ ลามาก, ฟิกรี เจ๊ะนุ๊, แวมูฮามะ มะดีเยาะ, เสริญ ช่วยชำแนก, นริศรา เฮมเบีย
เมื่อ 17-03-2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

ระบบการให้ลำดับเลขชั้น

ID: IN000422517032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 17-03-2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

เสียงสามภาษา

ID: IN002196422032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 22 มีนาคม 2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

save energy

ID: IN000370522032560
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เสนอไอเดียโดย สมบัติ นพจนุภาพ
เมื่อ 22-03-2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

เครื่องฟอกอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

ID: IN000371607072560
ประเภท สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย พิเชษฐ เพียรเจริญ
เมื่อ 7-7-2560
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)

 

นวัตกรรมการออกแบบสิ่งพิมพ์แบบเสมือนจริง InDesign Interactive SWF (Shockwave Flash)

ID: IN000370817072017
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ณัฐณรงค์ วิทยธาดา
เมื่อ 17-07-2017
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)