โครงการนวัตกรรมปีงบประมาณ 2559

โครงการบทความวารสารใช้ง่าย…ได้ประโยชน์

ระบบนำชมห้องสมุดเสมือนจริง JFK360 Virtual Library Tour

ระบบนำชมห้องสมุดเสมือนจริง JFK360 Virtual Library Tour

สิ่งประดิษฐ์จากโสตทัศนูปกรณ์ “ไซเบอร์เก็บขยะ”

สิ่งประดิษฐ์จากโสตทัศนูปกรณ์ “ไซเบอร์เก็บขยะ”

พัฒนาสื่อ3มิติ “เรื่องนิทานอีสป กากับเหยือกน้ำ”

พัฒนาสื่อ3มิติ “เรื่องนิทานอีสป กากับเหยือกน้ำ”

Bags From Waste

Bags From Waste

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) สำนักวิทยบริการ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) สำนักวิทยบริการ